Skip to the main content

Wedstrijdreglement

WEDSTRIJDREGLEMENT ’t ROODE HERT

 

Indeling
De indeling van de nieuwe competitie geschiedt aan de hand van de stand van de laatste periode van het afgelopen seizoen.

1. We spelen in lijnen, bij voorkeur van 16 paren. Is het aantal paren kleiner dan 48 dan wordt eerst de A-lijn 14 koppels, daarna de B-lijn vervolgens de C-lijn. Bij een grotere deelname dan 48 wordt eerst de C-lijn groter, daarna de B-lijn vervolgens de A-lijn. Deze regeling is er omdat dit het competitie-element (brede basis smalle top) ten goede komt. Deze regeling geldt ook als tijdens de competitie het aantal paren verandert.
2. Paren, bestaande uit twee nieuwe leden, hebben geen rechten. Wel is het mogelijk dat een paar door de wedstrijdleider in een hogere lijn dan C wordt ingedeeld. Een nieuw paar kan een reeds bestaand paar nooit uit een lijn drukken.
3. Paren, die tijdens of na de tweede periode in een andere samenstelling gaan spelen, doen wel mee aan de promotie/ degradatie-regeling aan het eind van een periode, maar kunnen niet meer mee doen aan de strijd om het clubkampioenschap.
4. Indien een paar,wegens omstandigheden, in een hogere lijn ingedeeld moet worden kan dat paar niet lager scoren dan 45%.
5. Indien een paar,wegens omstandigheden, in een lagere lijn ingedeeld moet worden kan dat paar niet hoger scoren dan 55%.

Promotie/Degradatie
We hebben per bridge-seizoen vijf periodes: De eerste vier van 6 en de laatste periode van 9 zittingen.

1. Aan het eind van iedere periode promoveren de bovenste drie of vier paren, afhankelijk van de groepsgrootte, van de B- en C-lijnen.
2. Aan het eind van iedere periode degraderen de onderste drie of vier paren, afhankelijk van de groepsgrootte, van de A- en B-lijn .
3. Om te kunnen promoveren moet tenminste de helft van het aantal avonden met de eigen partner gespeeld zijn.
4. De wedstrijdleider heeft het recht om bij eventuele problemen

 • meer of minder paren te laten promoveren of
 • meer of minder paren te laten degraderen

Clubkampioen
Om clubkampioen te worden moet men van de vijf periodes in een seizoen tenminste vier periodes, waarvan ook de laatste, in de A-lijn hebben gespeeld.
Clubkampioen wordt het koppel met het hoogste behaalde eindscore in de A-lijn.
Deze eindscore bestaat uit het totaal van de behaalde percentages in de 33 gespeelde avonden in de A-lijn.
Voor koppels die slechts vier periodes in de A-lijn hebben gespeeld, geldt voor de niet gespeelde periode: het rekenkundig gemiddelde van alle behaalde pecentages in de vier periodes in de A-lijn, vermenigvuldigd met het aantal avonden van de niet in de A-lijn gespeelde periode.

Periodekampioen
Periodekampioen wordt het koppel dat aan het eind van een periode bovenaan staat

Slemkampioen
Slemkampioen wordt het koppel met het hoogste aantal slempunten. De slempuntenregeling is als volgt:

 1. Een geboden en gemaakt groot slem levert: in een kleur 16 en in SA 20 punten op.
 2. Een geboden en gemaakt klein slem levert: in een kleur 8 en in SA 12 punten op.
 3. Een geboden en niet gemaakt groot slem kost: in een kleur 8 en in SA 10 punten
 4. Een geboden en niet gemaakt klein slem kost: in een kleur 4 en in SA 6 punten

Stilzitters
Indien op een avond 2 lijnen met een oneven aantal paren zijn, spelen de paren die een stilzitronde zouden hebben tegen elkaar. Hun score wordt omgezet naar de score van hun lijn en telt mee.

Verzuim
Verzuim dient in verband met de parenindeling vóór 18.00u gemeld te worden bij de wedstrijdleider (tel: 0228-518249).

 1. Voor een eerste verzuim krijgt men het gemiddelde van de andere avonden van die periode tot een maximum van 50%.
 2. Voor een tweede verzuim krijgt men het gemiddelde van de andere avonden van die periode tot een maximum van 45%.
 3. Voor een derde verzuim krijgt men het gemiddelde van de andere avonden van die periode tot een maximum van 40%.
 4. Bij nog vaker verzuimen wordt het maximaal te behalen iedere keer 5% lager (dus: 35, 30, 25%).
 5. Bij verzuim zonder afbericht krijgt men 30%.

Spelen met een invaller
Speelt men met een andere speler dan zijn vaste partner dan:

 1. moet de wedstrijdleider hiervoor vóór 18.00u op de hoogte gebracht worden.
 2. indien men met een invaller speelt, welke geen lid is van onze vereniging, kan men maximaal 55% scoren en behaalt men minimaal 45%
 3. indien men met een invaller speelt, welke lid is van onze vereniging, kan men maximaal 60% scoren en behaalt men minimaal 45%
 4. een combi-paar kan maximaal 60% scoren en minimaal 45%
 5. Wanneer u met een invaller speelt dient u ook dat, voor 18:00 uur (maandagavond), te melden aan de wedstrijdleider. Meldt u dat niet dan blijft alleen de maximum te behalen score gehandhaafd.

Enkele regels
Er wordt gespeeld volgens de regels van de NBB, dit betekent:

 1. Tegenpartij en arbiter dient men hoffelijk te benaderen.
 2. Ieder paar is verplicht ongevraagd een correct ingevulde systeemkaart op tafel te leggen.
 3. Men kan slechts om uitleg vragen als men aan de beurt is en aan het bieden wil deelnemen (met passen neemt men niet deel aan de bieding). Als men niet aan het bieden wil deelnemen dient men pas nadat het bieden is afgelopen om uitleg te vragen. Vraag dan uitleg over het hele biedverloop.
 4. Noord is, indien noodzakelijk, verantwoordelijk voor het halen der spellen en het invullen van de scorebriefjes/Bridgemate. Oost controleert. Beide koppels zijn dus verantwoordelijk.
 5. Bij iedere onregelmatigheid dient men de arbiter te roepen. Als men dit niet doet verliest men zijn rechten op protest bijna altijd. Het roepen om de arbiter dient onmiddelijk te gebeuren. Als het een onregelmatigheid is die onmiddelijk hersteld kan worden dan gebeurt dat ook. Als het een overtreding is die achteraf bekeken moet worden dan zegt men dat men “zijn rechten voorbehoudt”.
 6. Voor u uw kaarten inziet moet u uw kaarten tellen.
 7. Wanneer u uitkomt, dient u dat te doen met dichte kaart. Als uw partner een signaal geeft dan kan u uw kaart omkeren.
 8. In de A- en B-lijn zijn de STOP- en ALERT-regels verplicht en in de C-lijn is dat gewenst.
 9. U mag tijdens het bieden alleen de officiele bridgetaal gebruiken, en niet door middel van spraak, gebaar of mimiek uw goedkeuring of afkeuring aangeven.

Enige sancties

 1. Indien u de verkeerde spellen speelt levert dat u voor ieder verkeerd gepeelde spel 40% op.
 2. Indien u buiten uw schuld bepaalde spellen niet kan spelen krijgt u voor ieder niet gespeelde spel 60%
Andere artikelen
Boeken

Boeken

Beter Uit- en Tegenspelen Zie: https://www.denieuwebestseller.nl/books/155376 Doubletten ...

09/11/2021 - Peter Naarding
Het combineren van kansen

Het combineren van kansen

    ♠ x x ♥ A H B T ♦ T 9 x x ♣ A V x ♠ A x ♥ x x x ♦ A H B x...

04/11/2021 - Peter Naarding
Vóór de Eerste Slag

Vóór de Eerste Slag

Vóór de Eerste Slag Denk goed na voordat u de eerste kaart bijspeelt. Er gaan veel contracten...

18/10/2021 - Peter Naarding